Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Lielvārdes novada pedagoģiski medicīniskā komisija (turpmāk PMK) savas kompetences ietvaros veic bērnu ar īpašām vajadzībām pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu, sniedz atzinumu par atbilstošu izglītības programmu, kā arī, pamatojoties uz ārstu komisijas vai ģimenes ārsta atzinumu, iesaka izglītojamā mācību organizēšanu mājās.

Pedagoģiski medicīniskā komisija:

 1. pamatojoties uz vecāku iesniegumu, veic bērna attīstības un spēju izvērtēšanu, iesniegto materiālu un bērna pārbaudes laikā iegūtās informācijas apstrādi un analīzi;
 2. iesaka vecākiem (aizbildņiem, Bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžuģimenē), pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem piemērotāko izglītības programmu;
 3. sniedz atzinumu par iespēju turpināt izglītību Lielvārdes novadā dzīvojošiem izglītojamajiem atbilstoši:
  • vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
  • jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
  • speciālās pamatizglītības programmai izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei;
 4. veicina izglītojamo ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem vai somatiskām saslimšanām, kā arī izglītojamo ar redzes vai dzirdes traucējumiem integrēšanu un iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs;
 5. konsultē pedagogus, vecākus un citas personas jautājumos, kas saistīti ar speciālo izglītību;
 6. izvērtējot ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā spējas, sniedz ieteikumu par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepieciešamību mājās.

Ierodoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi,  nepieciešami šādi dokumenti:

 1. vecāku iesniegums (1. pielikums) par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un rakstiski pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses);
 2. izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments;
 3. izglītojamā pārbaudes karte (2. pielikums) vai iepriekš izdotās pārbaudes  kartes kopija, kuras apstiprinājusi izglītības iestāde;
 4. ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, un atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi. Ja izglītojamais vēlas turpināt izglītību atbilstoši speciālās pirmsskolas izglītības programmai izglītojamiem:
  • ar redzes traucējumiem – jāiesniedz oftalmologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • ar dzirdes traucējumiem - jāiesniedz audiologa, otolaringologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • ar fiziskās attīstības traucējumiem - jāiesniedz ortopēda, traumatologa, reimatologa, neirologa vai bērnu ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • ar somatiskām saslimšanām - jāiesniedz alergologa, ftiziatra, pneimonologa, endokrinologa vai gastroenterologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
 5. individuālais izglītības plāns vai izglītības iestādes sniegtā informācija
  (3. pielikums), vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, kuri izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
 6. izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju izraksts un liecība;
 7. izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktie pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā;
 8. izglītības iestādes logopēda un speciālā pedagoga atzinumi par izglītojamo, kuri sagatavoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
 9. izglītības iestādes psihologa atzinums par izglītojamo, kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;
 10. bērnu psihiatra atzinums par izglītojamo, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
 11. citi speciālistu atzinumi (ja tādi ir), kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni.


Izglītojamais uz PMK ierodas kopā ar vienu no vecākiem vai aizbildņiem.

Lielvārdes novada PMK sniedz pakalpojumu arī Ķeguma novada bērniem un izglītojamajiem.

Maksa par PMK atzinumu (par vienu bērnu, ja tā deklarētā dzīvesvieta nav Lielvārdes novada administratīvā teritorija) - 82,00 EUR

Komisijas nolikums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu