Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Pabalsts noteiktām iedzīvotāju grupām

17. jūnijs 2019.
Pabalsts politiski represētām personām, Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Nacionālās atbrīvošanās kustī...

Servisa dzīvokļa pakalpojums

11. septembris 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

19. jūnijs 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Vienreizējs finansiāls pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai

18. jūnijs 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Daļējs pabalsts bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, ja to atļauj Sociālajam dienestam piešķirtais finansējums

18. jūnijs 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Finansiālais pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgādņiem

18. jūnijs 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Finansiāls pabalsts aizbildņiem

18. jūnijs 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Bezmaksas transporta pakalpojumi

1. augusts 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Pabalsts invaliditātes seku mazināšanai personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kā arī personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti

18. jūnijs 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu lietošanā

1. augusts 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Materiālais pabalsts Ziemassvētkos

12. jūnijs 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Pabalsts krīzes situācijas novēršanai

18. jūnijs 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Daļēji vai pilnā apmērā apmaksāts veselības aprūpes pabalsts

30. marts 2021.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

29. marts 2021.
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada ...

Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

12. jūnijs 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai

29. marts 2021.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Finansiāls pabalsts audžuģimenēm

18. jūnijs 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Aprūpes mājas pakalpojums

24. marts 2021.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam

24. marts 2021.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Mājokļa pabalsts

29. marts 2021.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Pabalsts bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, ja to atļauj Sociālajam dienestam piešķirtais finansējums

29. marts 2021.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Materiālais un/vai finansiālais pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem.

18. jūnijs 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Vienreizējs finansiālais pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas

18. jūnijs 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Citi pabalsti

24. marts 2021.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Citi sociālie pakalpojumi un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

22. septembris 2019.
(piem. psihologa, psihoterapeita, logopēda u.c. speciālistu konsultācijas), dienas centrā, nakts patversmē, krīzes centrā u...

Sociālā dienas aprūpes centra pakalpojumi

18. jūnijs 2019.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālā dienesta Sociālais dienas aprūpes centrs (turpmāk –Dienas centrs) ...

Personas ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā u.c. iestādēs

29. marts 2021.
Pakalpojuma nosaukums: Personas ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā u.c. iestādēs Pakalpojuma ...
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu