Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārde
IMG_6552 lab
“Valdemārskola“, Jumpravas pagasts, Ogres novads, LV - 5022
65057648, 65057568
65057518
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://jumpravasskola.lv/
Saite Google kartē

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis, e-pasts

Skolas direktors

Benita Lisovska

65057568, 29424581

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lietvede

Marianna Spule-Skuja

65057518

Direktora vietniece mācību darbā

Rita Sandore

29181580

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Aldis Lapens

29338129

Skolas ārsts

Sandra Skudra

65057648

Valdemāra pamatskolas nolikums

Par ēdināšanas pašizmaksas noteikšanu pašvaldību izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolu izglītības iestādēm


Trīs kilometrus no Jumpravas stacijas Krapes virzienā, ceļa labajā pusē, skatu patīkami pārsteidz neliela, gaiša, kopta ēka. Tā ir speciālā internātpamatskola bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Skola dibināta 1975. gadā. Skolas telpas un teritorija ir iekārtota tā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu skolēnu mācību un atpūtas režīmu. Skolā ir izremontēti mācību kabineti, klases, bibliotēka, sporta zāle, medicīnas kabinets. Skolas teritorijā ir sporta, vingrošanas, rotaļu un atpūtas laukumi.

Skolā realizējamās izglītības programmas:

 1. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015811;
 2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015911;
 3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811;
 4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 21015911;
 5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611;
 6. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, programmas kods 21015711;
 7. „Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju pavāra palīgs (mācību ilgums 2 gadi), programmas kods 22811021;
 8. „Būvdarbi” ar kvalifikāciju remontstrādnieks (mācību ilgums 2 gadi), programmas kods 22582011.


Skolas īpašie piedāvājumi:

 • Izglītojamajiem tiek veikta masāža un fizioterapija.
 • Iekārtots mūzikas terapijas kabinets, izglītojamiem ir iespēja piedalīties individuālajās un grupu nodarbībās.
 • Iekārtots mākslas terapijas kabinets, kurā izglītojamie piedalās mākslas terapijas nodarbībās.
 • Iespēja saņemt psihologa konsultācijas.
 • Labiekārtots internāts.

Skolai ir senas tradīcijas:

 • Zinību diena- ekskursija pa Latviju,
 • Skolotāju diena,
 • Gadskārtu ieražu pasākumi (Miķeli, Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas),
 • Latvijas valsts dzimšanas diena
 • Rudens un pavasara pārgājienu diena,
 • Ziemā - slēpošanas un slidošanas pasākumi,
 • Skolēnu dzimšanas dienu pasākumi,
 • Ābecīšu svētki,
 • Pēdējais zvans,
 • Izlaidumi,
 • Vecāku kopsapulces,
 • Līdzdalība skolas teritorijas/pilsētas sakopšanas darbos.


Galvenais skolas uzdevums, atbilstoši bērnu veselības stāvoklim, radīt reālas iespējas izglītības apguvei, psihiskai, fiziskai un sociālai korekcijai, sagatavot skolēnus dzīvei un darbam sociālajā vidē. Šo uzdevumu palīdz veikt:

 • speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbību programma. Individuālās un grupu nodarbības notiek logopēdijā, ritmikā, ārstnieciskajā vingrošanā;
 • fakultatīvās nodarbības mācību priekšmetu padziļinātai apguvei.
 • interešu izglītības programmas. Ievērojot brīvprātības principu, skolēniem iespēja apmeklēt sporta spēles, dejošanu, kori, ansambli, lietišķās mākslas pulciņus.

Skolas skolēni saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:
 

 • atrodas daļējā valsts apgādībā;
 • saņem bezmaksas ēdināšanu četras reizes dienā;
 • saņem bezmaksas medicīnas pakalpojumus;
 • tiek apgādāti ar mācību līdzekļiem un internāta mīksto inventāru;
 • saņem 100% ceļa izdevumu kompensāciju, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ, uz ārstniecības iestādēm, pedagoģiski medicīnisko komisiju.


Skolā strādā 20 pedagogi un 17 tehniskie darbinieki.
Skolas darbinieki cenšas darīt visu, lai bērni apgūst to, kas viņiem dzīves ikdienā būs vajadzīgs.

Viss skolas kolektīvs strādā ar devīzi:
"Katram cilvēkam ir tiesības uz savu vietu zem saules...
Katram cilvēkam ir tiesības uz izglītību un darbu atbilstoši savām spējām".

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu