Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Aktuālie projekti


Projekta nosaukumsĪstenošanas periodsKopējās izmaksas EURFinanšu avotsStatussAtbildīgā institūcija
Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošana17.01.2020. 17.11.2021. 302 797.26 ERAF Aktīvs Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Lielvārdes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā27.02.2019. 31.03.2020. 325 828,95 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII) Aktīvs Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa
Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā02.01.2019. 31.03.2020. 278 500 ERAF Aktīvs Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa
Tirgus laukuma izveide Lielvārdē01.11.2018. 01.11.2019. 70 000.00 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Aktīvs Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa
Uzsākta tehniskā projekta izstrāde Lāčplēša laukuma pārbūves darbiem 01.11.2018. 01.11.2019. 70 000.00 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Aktīvs Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam / C - TRACK-5011.10.2018. 30.09.2019. Rīgas plānošanas reģions Aktīvs Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa
Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums18.07.2018. 06.01.2021. Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs Aktīvs Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana16.07.2018. 30.10.2019. 86 640,00 LVAF Aktīvs Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Cult-RInG: Kultūras maršruti kā ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai31.01.2018. 31.12.2020. 22 500 ERAF Aktīvs Komunikācijas un tūrisma nodaļa
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā16.05.2017. 15.05.2020. 115359,00 Eiropas Sociālais fonds Aktīvs Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā01.04.2016. 11.12.2018. 745 106,59 ERAF Aktīvs Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Lielvārdes novada Lēdmanē01.04.2016. 28.12.2018. 766 096,82 ERAF Aktīvs Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem01.07.2015. 31.12.2023. Eiropas Sociālais fonds Aktīvs Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa

Īstenotie projekti


Projekta nosaukumsĪstenošanas periodsKopējās izmaksas EURFinanšu avotsStatussAtbildīgā institūcija
Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā23.01.2018. 30.09.2018. 8103 LVAF Pabeigts Komunikācijas un tūrisma nodaļa
Efektīvas publiskās pārvaldes pieredze Somijā un Zviedrijā05.06.2017. 19.06.2018. 8245 Ziemeļvalstu Mobilitātes programma Pabeigts Komunikācijas un tūrisma nodaļa
Multifunkcionāla laukuma izveide Lielvārdē01.03.2017. 05.10.2017. 22409,20 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Pabeigts Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa
Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē, 2. kārta30.06.2016. 01.09.2018. 86 000 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Pabeigts Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa
Pabeigti Rembates parka labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbi un notiek gatavošanās 2. kārtai28.06.2016. 30.06.2017. 50 000 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Pabeigts Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa
Aprīkojuma uzlabošana Lielvārdes novada kultūras iestādēs28.06.2016. 28.02.2017. 24 435,30 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Pabeigts Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa
Lielvārdes pagastā pabeigti meliorācijas sistēmas pārbūves darbi 04.12.2015. 31.10.2016. 73 615,54 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Zivju resursu aizsardzības pasākumi Lielvārdes novada pašvaldības publiskajos ūdeņos06.06.2015. 01.12.2015. 23,192.34 Zivju fonds Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Projekts "Nāc līdz(i)dalībā!"01.04.2015. 30.09.2015. 3954,64 Valsts budžets Pabeigts Izglītības nodaļa
Publisko interneta pieejas punktu izveide Lielvārdes novadā01.11.2014. 30.06.2015. 34,167.00 ERAF Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem un ģimenēm brīvā laika pavadīšanai Lielvārdes pilsētas Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā01.08.2014. 31.10.2014. 30,174.61 ELFLA Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Lielvārdes novada pašvaldībā jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai "Jaunieti - Tev ir ko teikt!" 01.07.2014. 31.10.2014. 1,422.90 Valsts budžets Pabeigts Izglītības nodaļa
Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai Lielvārdes novada pašvaldībā ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes jauniešiem "Jaunietis ne-formāls!" 02.06.2014. 30.09.2014. 4,073.96 Valsts budžets Pabeigts Izglītības nodaļa
Intelektuālo spēļu bibliotēkas izveide Jumpravā01.12.2013. 31.12.2014. 9,717.08 ELFLA Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā09.10.2013. 08.10.2015. 604,980.98 ERAF Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Aktīvās atpūtas laukuma izveide Lielvārdē02.09.2013. 31.08.2014. 34,426.71 ELFLA Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Lielvārdes novadā13.08.2013. 30.06.2013. 34,406.06 ELFLA Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Sporta inventāra iegāde Lielvārdes novada izglītības iestādēm08.07.2013. 30.11.2013. 8,537.23 Valsts budžets Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Lielvārdes novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”01.06.2013. 31.01.2015. 491,633.47 KPFI Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Lielvārdes novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Pūt vējiņi”01.06.2013. 31.01.2015. 545,771.11 KPFI Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Atbalsts Lielvārdes novada jauniešu informācijas punkta izveidei un infrastruktūras pilnveidošanai jauniešu veselīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanai Sociālajā dienas aprūpes centrā15.04.2013. 18.10.2013. 5,691.49 Valsts budžets Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs01.09.2012. 31.12.2013. 13,455.44 Latvijas - Šveices sadarbības programma Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Elektroniskā rezultātu tablo iegāde Jumpravas vidusskolai13.08.2012. 10.10.2013. 3,124.63 ELFLA Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Atpūtas vietu labiekārtošana Lielvārdē13.08.2012. 09.08.2013. 33,466.56 EZF Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Dzelmēs27.05.2012. 27.05.2013. 145,416.43 ERAF Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Pašvaldības autoceļa Nr.12 "Plēsumi - a/c Lielvārde - Rozītes" rekonstrukcija01.03.2012. 31.12.2012. 126,075.54 ELFLA Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās23.01.2012. 30.06.2014. 87,561.60 ESF Pabeigts Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa
Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes novada izglītības iestādēs01.01.2012. 31.12.2013. 213,430.77 ESF Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Pašvaldības autoceļa "Lejaskaļi - Birzmaļi" vienkāršota renovācija22.08.2011. 31.08.2012. 12,381.96 ELFLA Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Jumpravas pagasta kapu teritorijas labiekārtošana22.08.2011. 31.08.2012. 14,746.64 EZF Pabeigts Jumpravas pagasta pārvalde
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja ekspozīcijas telpu vienkāršota rekonstrukcija22.08.2011. 31.05.2012. 11,256.13 ELFLA Pabeigts Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs
Alatu populācijas papildināšana Ogres upē Lielvārdes novada teritorijā01.07.2011. 30.09.2011. 7,114.36 Zivju fonds Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Lielvārdes novada pašvaldības izgāztuves "Krātuves" reģ.Nr. 74488/3665/PPV rekultivācija19.05.2011. 06.12.2011. 126,501.71 KF Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
100 m krasta joslas iezīmēšana Lielvārdes novada publiskajos ūdeņos - atpūtas vietās01.05.2011. 01.08.2011. 2,410.34 Daugavas Savienība Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Lielvārdes novadā01.04.2011. 31.03.2013. 142,287.18 ESF Pabeigts Inga Rutule
Speciālistu piesaiste Lielvārdes novada pašvaldībai01.11.2010. 30.09.2012. 29,874.66 ESF Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Datortehnikas iegāde Jumpravas pagasta iedzīvotāju apmācībai datorzinībās06.07.2010. 31.03.2011. 4,267.19 ELFLA Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Pašvaldības autoceļa "Kaibalas skola - Silkalni - Krasti" vienkāršota renovācija06.07.2010. 12.08.2011. 15,078.88 EZF Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Jumpravas speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija un aprīkojuma uzlabošana01.02.2010. 30.06.2011. 139,999.20 ERAF Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Lielvārdes izglītības iestāžu informatizācija01.01.2010. 31.12.2012. 82,334.73 ERAF Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Energoefektivitātes paaugstināšana Lielvārdes mūzikas skolā, Lēdmanes pamatskolā un Jumpravas vidusskolā19.11.2009. 30.11.2011. 827,296.79 KPFI Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Daudzfunkcionāla stadiona rekonstrukcija Jumpravā19.10.2009. 31.01.2011. 254,307.33 ELFLA Pabeigts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos01.09.2009. 30.09.2012. 136,339.58 ESF Pabeigts Izglītības nodaļa
Sporta laukuma pie Lēdmanes pamatskolas rekonstrukcija13.02.2009. 31.12.2009. 236,586.39 ELFLA Pabeigts Lēdmanes pagasta pārvalde

Pārtrauktie projekti


Projekta nosaukumsĪstenošanas periodsKopējās izmaksas EURFinanšu avotsStatussAtbildīgā institūcija
Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Lielvārdes novadā01.05.2013. 30.12.2014. 37,605.00 ELFLA Pārtraukts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Saules kolektora sistēmas uzstādīšana Lielvārdes novada sporta centra hallei siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un energoefektivitātes paaugstināšanai19.09.2011. 31.10.2012. 111,678.80 KPFI Pārtraukts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa
Pašvaldības autoceļa "Plēsumi - Lielvārde - Rozītes" rekonstrukcija19.05.2009. 30.08.2010. 78171,13 ELFLA Pārtraukts Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu