Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Ēku iedalījums grupās saskaņā ar LR Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”

Veidlapas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”:

No 2020. gada 1. janvāra Latvijā ir obligāta būvniecības elektroniskās sistēmas lietošana

 

Būvniecības veids

Būvvaldē iesniedzamie dokumenti

I grupas ēkas

*Jauna būvniecība; *novietošana; *atjaunošana; *restaurācija; *pārbūve (nepārsniedzot maksimālos apjomus); *publiskas ēkas (pilsētās, ciemos) vienkāršota atjaunošana; *vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana (pilsētās, ciemos)

Paskaidrojuma raksts II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

Nojaukšana

Paskaidrojuma raksts II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves

*Pārbūve (pārsniedzot maksimālos apjomus); lietošanas veida maiņa; *restaurācija (kultūras piemineklis)

Pabeidzot būvdarbus – Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (Akta par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanai)

*konservācija

Paskaidrojuma raksts II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

II grupas ēkas

*jauna būvniecība; *novietošana; *restaurācija; *atjaunošana; *pārbūve

Pabeidzot būvdarbus – Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

*nojaukšana

Pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas – Apliecinājums par ēkas nojaukšanu

*nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli, vai tie ir atslēgti)

Paskaidrojuma raksts II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

*lietošanas veida maiņa bez pārbūves

*vienkāršota atjaunošana

Apliecinājuma kartes II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

*vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana

Ēkas fasādes apliecinājuma karte II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

*konservācija

Paskaidrojuma raksts

III grupas ēkas

*jauna būvniecība; *novietošana; *restaurācija; *atjaunošana; *pārbūve

Pabeidzot būvdarbus – Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

*nojaukšana

Pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas – Apliecinājums par ēkas nojaukšanu

*lietošanas veida maiņa bez pārbūves

*vienkāršota atjaunošana

Apliecinājuma kartes II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

*vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana

Ēkas fasādes apliecinājuma karte II daļa (Būvdarbu pabeigšana)

*konservācija

Citas veidlapas:

 

Veidlapas saskaņā ar LR Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumiem Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”:

 

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu