Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Pašvaldība var piešķirt šādus apbalvojumus (par apbalvojumiem "Goda Lielvārdis" un "Gada Novadnieks" skatiet atsevišķās mājaslapas sadaļās):

  • Lielvārdes novada pašvaldības ATZINĪBA;
  • Lielvārdes novada pašvaldības PATEICĪBA.


Pašvaldības apbalvojumi ir izveidoti un tiek piešķirti fiziskām un juridiskām personām, kuras veicina Lielvārdes novada atpazīstamību, izaugsmi, cilvēku labklājību, kā arī par sasniegumiem, augstiem rezultātiem un ieguldījumu Lielvārdes novadā kultūras, izglītības, sporta un citās jomās.

Noteikumi par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem „Goda Lielvārdietis”, „Atzinība” un „Gada Novadnieks”

Noteikumi par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu "Pateicība"

Apbalvojumu „Atzinība” saņēmuši: 

2011. gadā

10.11.2011.

Ruta Liepiņa

Medicīnas māsa, LSK Ogres nodaļas Jumpravas operatīvās vienības vadītāja, Jumpravas pagasts             

Par ieguldīto darbu Lielvārdes novada iedzīvotāju sociālās labklājības un veselības aprūpes nodrošināšanā

14.11.2011.

Monika Rudzīte

Lāčplēša bibliotēkas vadītāja, Lielvārde

Par ilggadēju un profesionālu darbu kultūras dzīves attīstībā Lielvārdes novadā

14.11.2011.

Veneranda Trumekalne

Lēdmanes pagasta bibliotēkas vadītāja  

Par ilggadēju un profesionālu darbu kultūras dzīves attīstībā Lielvārdes novadā

2012. gadā

26.01.2012.

Andis Pētersons    

Lielvārdes pamatskolas direktors, Lielvārde

Par nozīmīgu ieguldījumu skolas un novada izglītības sistēmas attīstībā

30.01.2012.

Pauls Kvelde

Senioru kora “Kamene” diriģents, Lielvārde

Par devumu Lielvārdes kultūras dzīves attīstībā, sveicot 85 gadu jubilejā

03.04.2012.

Olga Rajecka

Dziedātāja, Rīga

Par ieguldījumu Lielvārdes kultūras dzīvē un Lielvārdes novada vārda popularizēšanu

21.05.2012.

Jānis Jansons

Florbola komanda “Lielvārde”

Par uzvaru Latvijas Republikas 19.čempionātā florbolā virslīgā

Kaspars Kreimanis

Ints Mūrnieks

Kristīne Miķelsone

Ainars Puķītis

09.11.2012.

Anastasija Mežiņa

VPII “Zvaniņš”, Jumpravas pagasts

Par ilggadēju un godprātīgu darbu

09.11.2012.

Silvija Kucina

Lēdmanes pagasta pārvalde, Lēdmanes pagasts

Par ilggadēju un godprātīgu darbu

09.11.2012.

Anna Glīzdeniece

VPII “Pūt vējiņi”, Lielvārde

Par ilggadēju un godprātīgu darbu

09.11.2012.

Gunta Baltruka

VPII “Pūt vējiņi”, Lielvārde

Par ilggadēju un godprātīgu darbu

09.11.2012.

Guna Jansone

Jumpravas vidusskola, direktora vietniece, Jumpravas pagasts

Par ilggadēju un godprātīgu darbu

09.11.2012.

Inga Galvāne

Jumpravas pagasta bibliotēkas vadītāja, Jumpravas pagasts

Par ilggadēju un godprātīgu darbu

12.12.2012.

Iluta Mistre

K/N “Lielvārde” bērnu un jauniešu deju kolektīva “Pūpolītis” mākslinieciskā vadītāja, Lielvārde

Par ilggadēju un godprātīgu darbu, sveicot deju kolektīva “Pūpolītis” 25 gadu jubilejā

2013. gadā

11.10.2013.

Regīna Gribuste         

Pensionāre, bioloģijas mācību grāmatu un darba burtnīcu autore, Lielvārde                                                                                                                                                                                                                                  

Par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu mācību un metodiskās literatūras izstrādē bioloģijas un dabaszinību mācību priekšmetos un nesavtīgu savas pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu Latvijas pedagogiem

15.11.2013.

Aija Briņķe

Veterinārārste, Lēdmanes pagasts

Par godprātīgu un nesavtīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu veterinārijas nozares attīstībā Lielvārdes novadā

15.11.2013.

Skaidrīte Tilaka

Lielvārdes pensionāru biedrības dramatiskās kopas vadītāja, Lielvārdes Tautas teātra aktrise, Lielvārde

Par nesavtīgu darbu Lielvārdes sabiedrībai, nozīmīgu ieguldījumu Lielvārdes Tautas teātra attīstībā un sirdsdarbu Lielvārdes novada Pensionāru biedrībā

15.11.2013.

Māris Mālmeisters

SIA „Māris &Co” valdes priekšsēdētājs, Lielvārde, Jumpravas pagasts

Par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā un nesavtīgu atbalstu Lielvārdes novadam

2014. gadā

16.11.2014.

Aivars             Lasis

Ogres virsmežniecības Jumpravas mežniecības speciālists,

Jumpravas pagasts                                                  

Par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Jumpravas pagasta mežsaimniecības attīstībā un aktīvu sabiedrisko darbu

2015. gadā

24.01.2015.

Franks van Busels          

Fonda „KNHM” izpilddirektors, Nīderlane                                        

Par nesavtīgu ieguldījumu  Lielvārdes novada attīstībā, līdzfinansējot pilsoniskās iniciatīvas projektus sakoptas vides veidošanā

24.01.2015.

Kees Joosse

Fonds „KNHM”, Nīderlande

Par nesavtīgu ieguldījumu  Lielvārdes novada attīstībā, līdzfinansējot pilsoniskās iniciatīvas projektus sakoptas vides veidošanā

21.02.2015.

Alīna Ķeizare

Jumpravas k/n pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju kolektīva „Zvaniņš” vadītāja, Jumpravas pagasts

Par radošu un ilggadēju ieguldījumu kultūras mantojuma popularizēšanā un saglabāšanā, atzīmējot Jumpravas kultūras nama pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju kolektīva „Zvaniņš” 30-to jubileju

17.11.2015.

Anita Bērziņa

Lielvārdes novada pašvaldības būvvaldes zemes ierīcības inženiere, Lielvārde

Par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Lielvārdes novada zemes reformas realizēšanā

17.11.2015.

Nora Ivanova

Lielvārdes novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja, Lielvārde

Par aktīvu un nesavtīgu sabiedrisko darbību Lielvārdes senioru dzīves kvalitātes pilnveidē

2016. gadā

17.11.2016. Ināra Strēle                                                PII "Pūt vējiņi!" audzinātājas      palīdze, Lielvārde                                                                                                                      Par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu Lielvārdes novada pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā
18.11.2016. Ilze Cābe Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktores vietniece, Jumprava Par profesionālu, radošu ieguldījumu kultūras un izglītības jomās, vides sakārtošanā Jumpravas pagastā un Lielvārdes novada vārda popularizēšanu
18.11.2016. Inese Medne Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktores vietniece, Jumprava Par profesionālu, radošu ieguldījumu kultūras un izglītības jomās, vides sakārtošanā Jumpravas pagastā un Lielvārdes novada vārda popularizēšanu

2017. gadā

17.11.2017. Dzintars Laganovskis Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs Par godprātīgu darbu un ieguldījumu Lēdmanes pagasta attīstībā
17.11.2017. Inga Reķe Lielvārdes novada izglītības nodaļas vadītāja Par nozīmīgu ieguldījumu Lielvārdes novada izglītības sistēmas attīstībā

2018. gadā

31.10.2018.

Inese Delviņa

Uzņēmums “Linu māja”

Par ieguldījumu Lielvārdes vārda popularizēšanā

31.10.2018.

Regīna Aleksandroviča

Jumpravas pagasta kapsētas pārzine

Par ilggadēju un nesavtīgu darbu

31.10.2018.

Jurijs Pļaviņš

NBS Lielvārdes aviācijas bāzes štāba priekšnieks

Par ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku sadarbības veicināšanā ar Lielvārdes novada pašvaldību

2019. gadā

02.09.2019. Klaudija Irmijaša Lielvārdes pamatskola Par izciliem sasniegumiem un ilggadēju darbu izglītības jomā
02.09.2019. Andra Sparāne Lielvārdes pamatskola Par izciliem sasniegumiem un ilggadēju darbu izglītības jomā
02.09.2019. Andis Pētersons Lielvārdes pamatskolas direktors Par nozīmīgu ieguldījumu Lielvārdes pamatskolas attīstībā
30.10.2019. Marina Ivanova Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Par profesionālu, radošu ieguldījumu sociālajā jomā un aktīvu sabiedrisko darbu Jumpravas pagastā
30.10.2019. Diāna Keiviša Sociālā darbiniece Jumparvas pagastā Par profesionālu, radošu ieguldījumu sociālajā jomā un aktīvu sabiedrisko darbu Jumpravas pagastā
30.10.2019. Inese Nereta Lēdmanes tautas nama vadītāja Par nozīmīgu ieguldījumu vokālās mūzikas tradīciju veidošanā un saglabāšanā
30.10.2019. Vija Dzērve Lielvārdes invalīdu biedrības vadītāja Par aktīvu un nesavtīgu sabiedrisko darbību Lielvārdes novada invalīdu biedrībā
30.10.2019. Didzim Pučam Videooperators Par nozīmīgu ieguldījumu Lielvārdes novada videoliecību veidošanā
30.10.2019. Sarma Lase Jumpravas PII "Zvaniņš"
audzinātāja
Par ilggadēju un radošu ieguldījumu Jumpravas pagasta pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā

2020. gadā

01.09.2020.

Rudīte Kažociņa Lielvārdes pamatskolas skolotāja Par ilggadēju, mērķtiecīgu, radošu un profesionālu pedagoģisko darbu
izglītojamo izaugsmes veicināšanā

01.09.2020.

Sandra Pētersone Lielvārdes pamatskolas skolotāja Par ilggadēju, mērķtiecīgu, radošu un profesionālu pedagoģisko darbu
izglītojamo izaugsmes veicināšanā

01.09.2020.

Anda Bariņa Lielvārdes pamatskolas skolotāja Par ilggadēju profesionālo darbību, mērķtiecīgu darbu izglītības procesa vadībā un attīstībāLielvārdes pamatskolā

Apbalvojumu "Pateicība" saņēmuši:

2017. gadā

16.11.2017. Ņina Moskaļenko Ilggadēja sētniece Lēdmanes pagasta pārvaldē Par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu Lēdmanes pagasta vides sakopšanā
17.11.2017. Maija Vinogradova Ilggadēja A. Pumpura Lielvārdes muzeja darbiniece Par ilggadēju godprātīgu darbu un nesavtīgu atbalstu A. Pumpura Lielvārdes muzeja tēla veidošanā

2018. gadā

21.04.2018.

Fonds “Zilais krusts”

Par ilggadēju un nozīmīgu sadarbību sociālajā, kultūras un tūrisma jomā, kā arī Lielvārdes tēla popularizēšanu.

17.07.2018.

Lielvārdes novada amatiermākslas kolektīvi

 Par profesionālu ieguldījumu Dziesmu un Deju svētku tradīciju uzturēšanā novadā un amatiermākslas attīstībā, par mākslinieciski augstiem sasniegumiem

23.11.2018.

Vita Saleniece-Šmaukstele

Sociālā dienas aprūpes centra vadītāja, par ieguldījumu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanai un 40 gadu jubilejā

23.11.2018.

Inese Gelte

Sociālā dienesta vadītāja, par ilggadēju ieguldījumu sociālās labklājības nodrošināšanai un cilvēkiem draudzīgas pieejamas vides veidošanā, sveicot 25 gada darba jubilejā

05.12.2018.

Gints Tempelfelds

Policijas inspektoram par profesionālu un godprātīgu attieksmi pret veicamajiem amata pienākumiem un ieguldījumu kārtības un drošības nodrošināšanā

05.12.2018.

Andris Livitčuks

Policijas inspektoram par profesionālu un godprātīgu attieksmi pret veicamajiem amata pienākumiem un ieguldījumu kārtības un drošības nodrošināšanā

05.12.2018.

Emīls Mamedovs

Policijas vecākajam inspektoram par profesionālu un godprātīgu attieksmi pret veicamajiem amata pienākumiem un ieguldījumu kārtības un drošības nodrošināšanā

05.12.2018.

Baiba Runča

Policijas inspektorei par profesionālu un godprātīgu attieksmi pret veicamajiem amata pienākumiem un ieguldījumu kārtības un drošības nodrošināšanā

2019. gadā

04.05.2019. Vilnis Melkerts SIA "Lielvārdes Remte" pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājam par nesavtīgu ieguldījumu cilvēkiem pieejamas vides veidošanā
02.09.2019. Anda Bariņa Par kvalitatīvu un profesionālu ieguldījumu Lielvārdes pamatskolas attīstībā
02.09.2019. Inga Blumfelde Par kvalitatīvu un profesionālu ieguldījumu Lielvārdes pamatskolas attīstībā
02.09.2019. Māris Roga Par kvalitatīvu un profesionālu ieguldījumu Lielvārdes pamatskolas attīstībā

2020. gadā

05.09.2020. Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs Par ilggadēju, radošu ieguldījumu Lielvārdes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un kultūrvides veidošanā, sveicot muzeja 50 gadu jubilejā
17.11.2020. Marita Apsāne

Par ilggadēju un radošu darbu atzīmējot 35 gadu darba jubileju VPII “Pūt Vējiņi"

04.12.2020. Artis Mundurs Par priekšzīmīgu dienesta pienākumu veikšanu, augstu profesionalitāti un sasniegtajiem darba rezultātiem
04.12.2020. Emīls Mamedovs Par priekšzīmīgu dienesta pienākumu veikšanu, augstu profesionalitāti un sasniegtajiem darba rezultātiem
04.12.2020. Mārtiņš Ratnieks Par priekšzīmīgu dienesta pienākumu veikšanu, augstu profesionalitāti un sasniegtajiem darba rezultātiem
04.12.2020. Vilis Mežinskis Par priekšzīmīgu dienesta pienākumu veikšanu, augstu profesionalitāti un sasniegtajiem darba rezultātiem
29.12.2020. Alberts Zaķītis Par drosmīgu un pašaizliedzīgu rīcību, glābjot ugunsnelaimē nonākušu cilvēku dzīvības
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu