Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri visa ar iepirkumiem saistītā dokumentācija tiks publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)
Izmaiņas iepirkumu norisē - Lasīt šeit

IzsludinātsIDIepirkuma nosaukumsIesniegšanas termiņšIepirkuma stadija
4.11.2019 LNP 2019/31 Lielvārdes novada Jumpravas pagasta ceļu uzturēšanas darbi ziemas sezonā 15.11.2019 Aktīvs
25.09.2019 LNP 2019/27 Lielvārdes novada kultūras nama lielās zāles atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 7.10.2019 Pabeigts
29.08.2019 LNP 2019/24 Mikroautobusa operatīvais līzings Lielvārdes novada pašvaldības policijas vajadzībām 9.09.2019 Pabeigts
13.08.2019 LNP 2019/22 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie Kaibalas” labiekārtošana 26.08.2019 Pabeigts
6.08.2019 LNP 2019/21 Tirgus laukuma izveide Lāčplēša laukuma pārbūves ietvaros (tirdzniecības nojumes un publiskās tualetes novietošana) 26.08.2019 Pabeigts
23.07.2019 LNP 2019/19 Automašīnas pilna servisa līzings Lielvārdes novada pašvaldības policijas vajadzībām 5.08.2019 Pārtraukts
22.07.2019 LNP 2019/20 Skolas ielas pārbūve, posmā no Bērzu ielas līdz Raiņa ielai, Lielvārdē 2.08.2019 Pabeigts
26.06.2019 LNP 2019/9 Metu konkurss „Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēku pārbūve” 27.08.2019 Aktīvs
19.06.2019 LNP 2019/18 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas daļas ar lit.nr.012 – pārbūve (nojaukšana) 9.07.2019 Pabeigts
12.06.2019 LNP 2019/17 Pašvaldības informatīvā izdevuma “Lielvārdes Novada Ziņas” izdošana 25.06.2019 Pabeigts
7.06.2019 LNP 2019/13 Lēdmanes pamatskolas 1.stāva atjaunošana 21.06.2019 Pārtraukts
3.06.2019 LNP 2019/16 Poliklīnikas un aptiekas telpu un ēkas fasādes atjaunošana Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 21.06.2019 Pabeigts
3.06.2019 LNP 2019/12 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekta izstrāde un realizācija Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pamatskolā 17.06.2019 Pabeigts
21.05.2019 LNP 2019/7 Ielu apgaismojuma izbūve Lēdmanes pagastā 3.06.2019 Pabeigts
14.05.2019 LNP 2019/14 Poliklīnikas un aptiekas telpu un ēkas fasādes atjaunošana Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 29.05.2019 Pabeigts
25.04.2019 LNP 219/11 Bruģēšanas darbi Lielvārdes pamatskolā 16.05.2019 Pabeigts
18.04.2019 LNP 2019/10 1.kārtas būvdarbi Lāčplēša laukuma pārbūvei (LEADER projekta ietvaros) 7.05.2019 Pārtraukts
16.04.2019 LNP 2019/8 Būvdarbi pašvaldības PII “Pūt Vējiņi” autostāvvietas Slimnīcas ielā Lielvārdē izbūvei 9.05.2019 Pārtraukts
4.04.2019 LNP 2019/6 1 (viena) jauna izolatora tipa mikroautobusa piegāde aizturēto pārvadāšanai Lielvārdes novada pašvaldības policijas vajadzībām 15.04.2019 Pārtraukts
21.03.2019 LNP 2019/5 Būvdarbi ”Lāčplēša kapu” kapličas, vārtu, kapu kancelejas ēkas un zvanu torņa atjaunošanai 1.04.2019 Pabeigts

2018. gads
23.11.2018 LNP 2018/53 Jauna mikroautobusa ar pacēlāju iegāde Lielvārdes novada sociālā dienesta vajadzībām 13.12.2018 Pabeigts
22.11.2018 LNP 2018/34 PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA PAKALPOJUMI LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM 10.12.2018 Pabeigts
20.11.2018 LNP 2018/46 Jauna kravas mikroautobusa (2+1 sēdvieta) iegāde Lielvārdes novada Kultūras centra vajadzībām 3.12.2018 Pabeigts
14.11.2018 LNP 2018/56 Ozolu ielas lietus ūdens kanalizācijas I kārtas pārbūve Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā 27.11.2018 Pabeigts bez uzvarētājiem
1.11.2018 LNP 2018/54 Lielvārdes pilsētas ielu un laukumu un Lielvārdes pagasta ceļu tīrīšana ziemas sezonā 12.11.2018 Pabeigts
15.10.2018 LNP 2018/51 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Lielvārdes novada Kultūras nama lielās zāles jumta konstrukciju pārbūvei 26.10.2018 Pabeigts
18.09.2018 LNP 2018/50 Aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Rembates parks” (daļas) koku un krūmu inventarizācija un rekonstrukcijas projekta izstrāde 1.10.2018 Pabeigts
25.07.2018 LNP 2018/40 Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas inventarizācija Lielvārdē 9.08.2018 Pabeigts
23.07.2018 LNP 2018/45 „ Kravas mikroautobusa (2+1 sēdvieta) noma (operatīvais līzings) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem Lielvārdes novada Kultūras centra vajadzībām’’ 3.08.2018 Pabeigts bez uzvarētājiem
20.07.2018 LNP 2018/42 Kurināmā iegāde Jumpravas internātpamatskolas vajadzībām (kokskaidu granulas) 31.07.2018 Pabeigts
16.07.2018 LNP 2018/41 Ūdensapgādes tīklu izbūves būvprojekta izstrāde Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā 27.07.2018 Pabeigts bez uzvarētājiem
12.07.2018 LNP 2018/35 Ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Jumpravas pagastā 23.07.2018 Pabeigts
12.07.2018 LNP 2018/36 Ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Lēdmanes pagastā 23.07.2018 Pabeigts
10.07.2018 LNP 2018/39 Mikroautobusa ar pacēlāju noma (operatīvais līzings) uz 60 mēnešiem Lielvārdes novada sociālā dienesta vajadzībām’ 23.07.2018 Pabeigts bez uzvarētājiem
18.06.2018 LNP 2018/38 Lielvārdes pamatskolas, pirmskolas vecuma bērnu klašu aprīkojuma mēbeļu projektēšana, izgatavošana, piegāde un uzstādīšana 2.07.2018 Pabeigts
8.06.2018 LNP 2018/33 Ūdensapgādes tīklu izbūve Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā (būvprojekts) 19.06.2018 Pabeigts bez uzvarētājiem
6.06.2018 LNP 2018/29 Esošās apgaismojuma sistēmas gaismekļu nomaiņa pret LED gaismekļiem Lielvārdes novada Sporta centra sporta zālē 18.06.2018 Pabeigts
5.06.2018 LNP 2018/31 Mikroautobusa ar pacēlāju noma (operatīvais līzings) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem Lielvārdes novada sociālā dienesta vajadzībām 18.06.2018 Pārtraukts
1.06.2018 LNP 2018/30 TOPOGRĀFISKĀS UZMĒRĪŠANAS PAKALPOJUMI LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI 12.06.2018 Pabeigts
30.05.2018 LNP 2018/32 Kravas mikroautobusa (2+1 sēdvieta) noma (operatīvais līzings) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem Lielvārdes novada Kultūras centra vajadzībām 11.06.2018 Pabeigts bez uzvarētājiem
7.05.2018 LNP 2018/26 Ozolu ielas lietus ūdens kanalizācijas I kārtas pārbūve Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā 21.05.2018 Pabeigts bez uzvarētājiem
27.04.2018 LNP 2018/18 Kravas mikroautobusa (2+1 sēdvieta) noma (operatīvais līzings) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem Lielvārdes novada Kultūras centra vajadzībām 10.05.2018 Pabeigts bez uzvarētājiem
25.04.2018 LNP 2018/23 Tematiskā plānojuma „Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāna izstrāde” 11.05.2018 Pabeigts
25.04.2018 LNP 2018/22 Līču ielas izbūve, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 8.05.2018 Pabeigts
21.04.2018 LNP 2018/21 Lielvārdes pamatskolas pirmsskolas korpusa telpu remonts 3.05.2018 Pabeigts
20.04.2018 LNP 2018/16 Ozolu ielas lietus ūdens kanalizācijas I kārtas pārbūve Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā 2.05.2018 Pabeigts bez uzvarētājiem
20.04.2018 LNP 2018/20 Mikroautobusa (8+1 sēdvieta) noma (operatīvais līzings) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai 2.05.2018 Pabeigts bez uzvarētājiem
13.04.2018 LNP 2018/17 Jumpravas pagasta Ceriņu ielas pārbūve 24.04.2018 Pabeigts
12.04.2018 LNP 2018/19 Būvniecības dokumentācijas “Lāčplēša laukuma pārbūve Lielvārdē” izstrāde un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzība 26.04.2018 Pabeigts
28.03.2018 LNP 2018/13 BŪVNIECĪBAS DOKUMENTĀCIJAS “LĀČPLĒŠA LAUKUMA PĀRBŪVE LIELVĀRDĒ” IZSTRĀDE UN TĀ REALIZĀCIJĀ VEICAMO BŪVDARBU AUTORUZRAUDZĪBA 11.04.2018 Pabeigts bez uzvarētājiem
16.03.2018 LNP 2018/8 Mikroautobusa (8+1 sēdvieta) noma (operatīvais līzings) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem Lielvārdes novada Sporta centra vajadzībām 27.03.2018 Pabeigts
1.03.2018 LNP 2018/9 Informatīvā stenda, velosipēdu novietnes un laukuma izbūve Ausekļa ielā 2A, Lielvārdes pilsētā 13.03.2018 Pabeigts
7.02.2018 LNP 2018/5 Transporta pakalpojumu nodrošināšana Lielvārdes novada Sporta centram 19.02.2018 Pabeigts
5.02.2018 LNP 2018/7 Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Lielvārdes novada Kultūras centram 16.02.2018 Pabeigts
5.02.2018 LNP 2018/4 Pasažieru pārvadāšanas pakalpojums Jumpravas un Lēdmanes amatiermākslas kolektīviem 16.02.2018 Pabeigts
23.01.2018 LNP 2018/1 ELFLA Mūzikas un mākslas dārzs Lielvārdē 5.02.2018 Pabeigts
18.01.2018 LNP 2018/3 Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Lielvārdes novada Kultūras centram 29.01.2018 Pabeigts
17.01.2018 LNP 2018/2 ELFLA Rotaļu laukums. Labiekārtošanas projekta 2.kārta 29.01.2018 Pabeigts
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu