Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Pabalsti
Nosaukums Atjaunots Dokuments
SN 19/2015 Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem 17.07.2018. Spēkā esošā redakcija
SN 20/2015 Par pabalstiem Lielvārdes novadā 28.06.2018. Spēkā esošā redakcija
SN 18/2011 Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 31.01.2018. Spēkā esošā redakcija
SN 19/2011 Par vienreizējo pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai 09.10.2013. Spēkā esošā redakcija


Nodevas
Nosaukums Atjaunots Dokuments
SN 26/2015 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 28.12.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 8/2011 Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā 15.07.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 8/2010 Nodevas par Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātiem oficiāliem dokumentiem un apliecinātām to kopijām 13.08.2015. Spēkā esošā redakcija
SN 9/2011 Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Lielvārdes novadā 19.12.2013. Spēkā esošā redakcija


Izglītība
Nosaukums Atjaunots Dokuments
SN 9/2016 Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē 25.03.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 32/2018 Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 10.03.2019. Spēkā esošā redakcija
SN 11/2013 Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību 27.02.2018. Spēkā esošā redakcija
SN 12/2013 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 26.10.2016. Spēkā esošā redakcija


Atvieglojumi, Pašvaldības palīdzība
Nosaukums Atjaunots Dokuments
SN 3/2019 Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs 28.12.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 2/2020 Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 05.06.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 29/2009 Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem 22.02.2019. Spēkā esošā redakcija
SN 12/2015 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā 12.10.2018. Spēkā esošā redakcija
SN 12/2018 Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai 27.06.2018. Spēkā esošā redakcija
SN 2/2010 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā 25.07.2017. Spēkā esošā redakcija
SN 12/2013 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 26.10.2016. Spēkā esošā redakcija
SN 5/2012 Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi 21.04.2016. Spēkā esošā redakcija
SN 5/2009 Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai 19.12.2013. Spēkā esošā redakcija


Par pašvaldību, tās teritoriju
Nosaukums Atjaunots Dokuments
SN 17/2011 Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā 30.12.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 3/2015 Lielvārdes novada pašvaldības nolikums 27.03.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 21/2016 Par Lielvārdes novada simboliku 14.01.2017. Spēkā esošā redakcija
SN 23/2016 Par neapbūvēta Lielvārdes novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru 28.09.2016. Spēkā esošā redakcija
SN 13/2016 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Lielvārdes novadā 25.05.2016. Spēkā esošā redakcija
SN 9/2013 Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Lielvārdes novadā 12.11.2015. Spēkā esošā redakcija
SN 13/2010 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Lielvārdes novadā 30.06.2010. Spēkā esošā redakcija


Sabiedriskā kārtība, īpašumu apsaimniekošana
Nosaukums Atjaunots Dokuments
SN 22/2018 Par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu 30.12.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 5/2019 Lielvārdes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi 30.12.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 7/2012 Par atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes novadā 30.12.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 18/2020 Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu Lielvārdes novada pašvaldībā 28.12.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 28/2016 Lielvārdes novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi 27.08.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 34/2009 Par kārtību bērnu rotaļu un atpūtas laukumu teritorijā 14.07.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 1/2019 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Lielvārdes novadā 01.07.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 20/2018 Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā 01.07.2020. Spēkā esošā redakcija
SN 15/2016 Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā 17.02.2018. Spēkā esošā redakcija
SN 33/2009 Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā 16.04.2014. Spēkā esošā redakcija

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu