Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis


2007. gadā Valsts Prezidenta kancelejas Heraldikas komisija apstiprināja un sniedza atzinumu par apbalvojumu Goda Lielvārdietis.


Apbalvojums Goda Lielvārdietis ir Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Lielvārdes novada labā – sabiedriskajā, kultūras, izglītības un sporta jomā vai saimnieciskajā darbībā

Apbalvojuma idejas autore –  Dace Jansone.
Krūšu nozīmītes un apliecinājuma raksta autori – mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs.
Krūšu nozīmītes metālmākslinieks – Juris Gagainis.

Mūsu vidū ir cilvēki ar ļoti bagātu mūžu un devumu Lielvārdei. Viņu darbs sabiedrības labā bieži vien ir īpašs un nenovērtējams. Tie ir cilvēki, kas uzņemas un paveic vairāk, nekā drīkstētu no viņa prasīt.

Goda Lielvārdieši:

2007. gadā

Dzidra Bļodone

Lielvārde

Pensionāre (režisore, skolotāja, kultūras darbiniece)

Par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, par kultūras tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu

Anastāsija Neretniece

Lielvārde

Pensionāre  (skolotāja, ilggadēja A.Pumpura Lielvārdes muzeja direktore)

Par mūža ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, par Andreja Pumpura dzīves un daiļrades un eposa “Lāčplēsis” izpēti

Regīna Gribuste

Lielvārde

Pensionāre (skolotāja, mācību grāmatu un mācību līdzekļu autore)

Par mūža ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā un audzināšanā, par kvalitatīvu mācību un metodisko līdzekļu izveidošanu

Pauls Kvelde

Lielvārde

Pensionārs (diriģents, kultūras darbinieks)

Par mūža ieguldījumu Lielvārdes un Latvijas kora mūzikas tradīciju veidošanā un saglabāšanā

Genovefa Poriete

Lielvārde

Pensionāre (kultūras darbiniece)

Par mūža ieguldījumu Lielvārdes kultūras tradīciju veidošanā un saglabāšanā

Malda Poikāne

Lielvārde

Pensionāre (ilggadēja kolhoza “Lāčplēsis” zootehniķe-agronome)

Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā

Baiba Klepere

Lielvārde

Lielvārdes mūzikas skolas pedagoģe

Par ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā, Lielvārdes mūzikas tradīciju veidošanā

Antonijs Kleperis

Lielvārde

Lielvārdes mūzikas skolas direktors

Par ieguldījumu Lielvārdes mūzikas tradīciju veidošanā un bērnu un jauniešu izglītošanā

2008. gadā

Rūta Koluža        

Lielvārde

Pensionāre (skolotāja,  grāmatu autore)                    

Par mūža ieguldījumu kultūras tradīciju veidošanā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā

Ēriks Stāmurs

Lielvārde, Kaibala

Pensionārs (Kaibalas pamatskolas pedagogs)

Par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un sporta tradīciju veidošanā un popularizēšanā

Aivars Troska

Lielvārde

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs

Par ieguldījumu Lielvārdes novada attīstībā un vides sakārtošanā Lielvārdes novada priekšsēdētāja amatā 15 gados

Andris Gribusts

Lielvārde

LAF dibinātājs, SIA “Lielvārds” izpilddirektors

Par sasniegumiem un inovatīvu ideju ieviešanu izglītības jomā, Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju deputāta darbā paveikto un Lielvārdes Attīstības fonda idejas realizēšanu

2009. gadā

Andis Pētersons

Lielvārde

Lielvārdes pamatskolas direktors

(atteicās no apbalvojuma)

Par aktīvu un radošu darbību izglītībā, par kvalitatīvu izglītības programmu realizācijas nodrošināšanu, par nopelniem veiksmīgā Lielvārdes sabiedrības dažādu tautību integrācijas procesā, par Lielvārdes novada deputāta darbā paveikto Lielvārdes novada attīstībā un vides sakārtošanā.

Juris Reihlers

Lielvārde

SIA “Serviss Mūžība” nodaļas vadītājs, SIA “Ogres Svēte” valdes loceklis, Lielvārdes evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks, grāmatu autors, kultūras darbinieks

Par mūža ieguldījumu Lielvārdes kultūras tradīciju kopšanā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, par Lielvārdes vārda popularizēšanu Latvijā un ārpus tās robežām, par veiksmīgu uzņēmējdarbību, par ieguldījumu sociāli-karitatīvajā darbā Lielvārdē

2010. gadā

Iluta Mistre

Lielvārde

Bērnu deju kolektīva “Pūpolītis” mākslinieciskā vadītāja, kultūras darbiniece, horeogrāfe, Vispārējo Dziesmu un deju svētku virsvadītāja, Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku virsvadītāja

Par ieguldījumu Lielvārdes kultūras tradīciju kopšanā un saglabāšanā, par Lielvārdes vārda popularizēšanu, par ieguldīto radošo darbu dejas horeogrāfijas mākslā

Aivars Gribusts

Lielvārde

Uzņēmējs, SIA “Lielvārds” mācību līdzekļu centra valdes priekšsēdētājs

Par veiksmīgu uzņēmējdarbību, par inovatīvu metožu ieviešanu pedagoģijā, par ieguldījumu Lielvārdes vārda popularizēšanā

2011. gadā

Nico Opdam

Lielvārde/

Oldenzāle (Nīderlande)

Sabiedriskais darbinieks, Nīderlandes fonda KNHM pārstāvis Latvijā

Par nesavtīgu atbalstu Lielvārdes attīstībā – humānās palīdzības organizēšanā un projekta “Sabiedrība ar dvēseli” realizēšanā.

Pārsla Reihlere

Lielvārde

Uzņēmēja, SIA “Serviss Mūžība” valdes priekšsēdētāja

Par ieguldījumu Lielvārdes kultūras tradīciju kopšanā un saglabāšanā, par Lielvārdes vārda popularizēšanu, par veiksmīgu uzņēmējdarbību

Broņislava Saratova

Lielvārde

Pensionāre, pedagogs

Par mūža ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā, par nopelniem veiksmīgā Lielvārdes sabiedrības dažādu tautību integrācijas procesā, par nesavtīgu ieguldījumu Lielvārdes kultūras tradīciju kopšanā

2012. gadā

Zenta Reizniece

Lielvārdes pagasts

Pensionāre (pedagogs, kultūras darbiniece)

Par mūža ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā, par ieguldījumu Lielvārdes kultūras tradīciju kopšanā

Alla Kuhaļska

Lielvārde

Lielvārdes pareizticīgo draudzes priekšniece

Par mūža ieguldījumu Lielvārdes kultūras tradīciju kopšanā un saglabāšanā (par Lielvārdes pareizticīgo baznīcas atjaunošanu un saglabāšanu)

2013. gadā

Tālis Sala

Lēdmanes pagasts

Latvijas Amatniecības kameras meistars-namdaris

Par aktīvu sabiedrisko darbību un nesavtīgu ieguldījumu Lēdmanes pagasta sabiedrības labā (par Lēdmanes katoļu baznīcas uzcelšanu)

Kārlis Dreimanis

Lēdmanes pagasts

Evaņģēlisko kristiešu draudzes „Zilais Krusts” prezidents

Par aktīvu sabiedrisko darbību un nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem, par ieguldījumu Lēdmanes pagasta vides sakārtošanā un tūrisma objektu izveidē

Miervaldis Ozoliņš

Lielvārdes pagasts

Pensionārs (pedagogs, ilggadējs Lielvārdes bāriņtiesas vadītājs)

Par mūža ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā, bērnu tiesību aizsardzībā, aktīvu un nesavtīgu sabiedrisko darbību

Ruta Liepiņa

Jumpravas pagasts

Medicīnas māsa, SO „Sarkanais Krusts” Jumpravas nodaļas vadītāja

Par mūža ieguldījumu Jumpravas pagasta jauniešu izglītošanā un sabiedriskās organizācijas “Sarkanais Krusts” ideju un mērķu iedzīvināšanu sabiedrībā

Māris Skudra

Jumpravas pagasts

„Gaiļu” dabas takas izveidotājs, mežkopis

Par ieguldījumu Jumpravas pagasta vides sakārtošanā, jaunu tūrisma objektu izveidē un līdzcilvēku izglītošanā par vides jautājumiem

2014. gadā

Ārija Priedīte

Lielvārde

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas bibliotekāre (ilggadēja Lielvārdes bāriņtiesas locekle, senioru deju kolektīva “Sidrabotie gadi” vadītāja)

Par mūža ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā, bērnu tiesību aizsardzībā, par aktīvu sabiedrisko darbību

Anita Streile

Lielvārde

A.Pumpura Lielvārdes muzeja direktore

Par nesavtīgu ieguldījumu Lielvārdes kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā

Andris Eglītis

Lēdmanes pagasts

 

Lēdmanes pamatskolas direktors

Par mūža ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā, nesavtīgu ieguldījumu Lēdmanes pagasta attīstībā, kultūras tradīciju veidošanā un saglabāšanā

2015. gadā

Santa Ločmele

Lielvārde

Uzņēmēja, SIA “Veina plus” valdes locekle, LNUB valdes priekšsēdētāja

Par nesavtīgu ieguldījumu Lielvārdes novada uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, sadarbības ar pašvaldību veicināšanā un atbalstu Lielvārdes novada kultūras un sporta pasākumiem

2016. gadā

Velta Gobiņa Lielvārde E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ķīmijas skolotāja Par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā vides jomā un Lielvārdes novada vārda popularizēšanu
Alīna Ancāne Jumpravas pagasts Ārsta palīdze G. Tīcmanes ģimenes ārsta praksē Par mūža ieguldījumu veselības aprūpes nodrošināšanā Jumpravas pagastā
Inese Zaporožeca Lēdmanes pagasts Lēdmanes bāriņtiesas vadītāja Par ilgadēju, profesionālu un nesavtīgu ieguldījumu Lēdmanes pagasta bāriņtiesas darbā un Lielvārdes novada vārda popularizēšanu

2017. gadā

Guna Jansone

Jumpravas pagasts Ilggadēja Jumpravas vidusskolas mācību pārzine un skolotāja
Romualds Zarembo Lēdmanes pagasts Bijušais Lēdmanas pamatskolas direktors, dzejnieks, komponists

Veneranda Trumekalne

Lēdmanes pagasts Lēdmanes bibiliotēkas vadītāja, novada vēstures apkopotāja
Elizabete Ozoliņa Lielvārde Bijusī skolotāja, ilggadīga kolhoza "Lāčplēsis" kultūras dzīves vadītāja
Agris Liepiņš Lielvārde Uldevena pils saimnieks, A. Pumpura "Lāčplēsis" jaunā izdevuma ilustrāciju autors
Nora Ivanova Lielvārde Lielvārdes pensionāru biedrības vadītāja

2018. gadā

Gundega Širova              Lielvārde Par mūža ieguldījumu veselības aprūpē un Lielvārdes novada kultūras dzīves attīstībā
Skaidrīte Tilaka Lielvārde Par mūža ieguldījumu Lielvārdes novada kultūras tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā

2019. gadā

Andis Pētersons                                              Lielvārde Par aktīvu un radošu darbību izglītībā, par kvalitatīvu izglītības programmu realizācijas nodrošināšanu, par Lielvārdes novada deputāta darbā paveikto Lielvārdes novada attīstībā un vides sakārtošanā. 
Velta Ozoliņa Lielvārde Par mūža ieguldījumu zvērkopības nozares attīstībā Lielvārdē
Ilga Vetšteina Lielvārde Par mūža ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā
Kaspars Logins Lielvārde Par godprātīgu un nesavtīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu veterinārijas nozares attīstībā Lielvārdes novadā

Noteikumi par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem „GODA LIELVĀRDIETIS”, „ATZINĪBA” un „GADA NOVADNIEKS”

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu