Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Nr. Nosaukums Spēkā stāšanās datums Dokumenti
4/2021 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” 03.03.2021. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
3/2021 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 03.03.2021. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
2/2021 Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Lielvārdes novada pašvaldībā 15.04.2021. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
1/2021 Par Lielvārdes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam 28.01.2021. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5 Paskaidrojuma raksts
24/2020 SN 24/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Lielvārdes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” 23.12.2020. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4 Paskaidrojuma raksts
23/2020 SN 23/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Lielvārdes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” 17.12.2020. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3 Paskaidrojuma raksts
21/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs” 17.12.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
19/2020 SN 19/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs” 13.10.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
18/2020 SN 18/2020 Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu Lielvārdes novada pašvaldībā 16.10.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
17/2020 SN 17/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs” 18.09.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
16/2020 SN 16/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.28 „Lielvārdes novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
15/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 „Lielvārdes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 01.07.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
14/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Lielvārdes novadā” 01.07.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
13/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.22 „Par nekustamā īpašuma kopšanu, ēku uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu” 01.07.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
12/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „ Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā” 01.07.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
11/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par Lielvārdes novada simboliku” 01.07.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
10/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2012.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes novadā” 01.07.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
9/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Ēku numurzīmju, ielu, laukumu nosaukumu un virziena norāžu izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā” 01.07.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
8/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.34 „ Par kārtību bērnu rotaļu un atpūtas laukumu teritorijā” 01.07.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
7/2020 Par Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid–19 izplatību 21.05.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
5/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 22.04.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
4/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai pirmsskolas izglītības iestādei” 26.02.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
3/2020 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018. gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā” 26.02.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
2/2020 SN 2/2020 Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 26.02.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
1/2020 Par Lielvārdes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam 30.01.2020. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5 Paskaidrojuma raksts
14/2019 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžets” 02.01.2020. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4 Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
13/2019 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Lielvārdes novadā” 17.01.2020. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
12/2019 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
11/2019 Par Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.4 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
10/2019 Par Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
9/2019 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 30.11.2019. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
8/2019 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžets” 02.11.2019. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
7/2019 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 31.07.2019. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
6/2019 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžets” 03.08.2019. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7
5/2019 Lielvārdes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
4/2019 Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Lielvārdes novadā 23.08.2019. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
3/2019 Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs 21.06.2019. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
2/2019 Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžets 28.02.2019. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7
Pielikums Nr.8 Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
1/2019 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Lielvārdes novadā 22.03.2019. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3 Paskaidrojuma raksts
32/2018 Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 22.03.2019. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1 Paskaidrojuma raksts
31/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
30/2018 Lielvārdes novada domes saistošie noteikumi Nr.30 “’Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 ” Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
29/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3 Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
27/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
26/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
25/2018 Par Lielvārdes novada domes 2012.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.16 ”Par Lielvārdes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību” atcelšanu Saistošie noteikumi
\"\" Atcelts
24/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” 02.10.2018. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
\"\" Zaudējis spēku
23/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 "Lielvārdes novada pašvaldības nolikums" 11.09.2018. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2 Paskaidrojuma raksts
22/2018 Par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu 18.04.2019. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
21/2018 SN 2018/21 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā” 26.09.2018. Saistošie noteikumi
21/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā” 12.10.2018. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
20/2018 Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā 12.10.2018. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
19/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets" 02.08.2018. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
14/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā” 14.09.2018. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
13/2018 Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 12.10.2018. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2 Paskaidrojuma raksts
12/2018 Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai 14.09.2018. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
11/2018 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Atcelts
10/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pabalstiem Lielvārdes novadā” 14.06.2018. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
9/2018 Par ceļu aizsardzību Lielvārdes novadā, veicot mežizstrādes darbus un to pārvadājumus Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Atcelts
8/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets" 07.05.2018. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
\"\" Zaudējis spēku
7/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 17.07.2018. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
6/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” 30.03.2018. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
\"\" Zaudējis spēku
5/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.04.2018. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
4/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 "Lielvārdes novada pašvaldības nolikums" 14.03.2018. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
3/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 "Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem" 10.04.2018. Saistošie noteikumi
2/2018 LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETS 07.02.2018. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7
Pielikums Nr.8 Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
1/2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” 15.03.2018. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
25/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3 Paskaidrojuma raksts
24/2017 Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr. 24 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 ”Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi ”“izdošanu 19.01.2018. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
22/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013. gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību" Saistošie noteikumi
21/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2017. gada budžets” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
\"\" Zaudējis spēku
20/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Nav stājies spēkā
19/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 5. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā ” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
18/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 5. maija saistošajos noteikumos Nr. 7 “Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā ” 15.12.2017. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
17/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Nav stājies spēkā
16/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
15/2017 Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 15.02.2018. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
14/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” Saistošie noteikumi
\"\" Nav stājies spēkā
13/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā” 03.08.2017. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
12/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” 03.08.2017. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7
Pielikums Nr.8
\"\" Zaudējis spēku
11/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 26.06.2017. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
10/2017 Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Lielvārdes novadā 12.06.2017. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3 Paskaidrojuma raksts
9/2017 Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Lielvārdes novadā 06.06.2017. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Nav stājies spēkā
8/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 06.06.2017. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
7/2017 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā”” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
6/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
5/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
4/2017 Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
3/2017 „Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. – 2027.gadam” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2 Paskaidrojuma raksts
2/2017 Lielvārdes novada pašvaldības 2017. gada budžets Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7 Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
1/2017 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātai pirmskolas izglītības iestādei" Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
35/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets” Saistošo noteikumu projekts
\"\" Zaudējis spēku
33/2016 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā” Saistošo noteikumu projekts Paskaidrojuma raksts
32/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets” Saistošo noteikumu projekts
\"\" Zaudējis spēku
31/2016 ,,Kārtība, kādā izmantojami Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Nav stājies spēkā
30/2016 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā”” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Nav stājies spēkā
29/2016 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
28/2016 Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.28 ,,Lielvārdes novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” izdošanu Saistošie noteikumi
27/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
26/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
25/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
24/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
23/2016 Par neapbūvēta Lielvārdes novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
22/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „ Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets ” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
21/2016 Par Lielvārdes novada simbolikas izmantošanu 14.01.2017. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
20/2016 Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2017.gadam Lielvārdes novada pašvaldībā Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
19/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „ Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets ” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
18/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 "Lielvārdes novada pašvaldības nolikums" Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
17/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
16/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 27.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
15/2016 Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
14/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā” Saistošie noteikumi
13/2016 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Lielvārdes novadā 13.08.2016. Saistošie noteikumi
12/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 30.03.2011.saistošajos noteikumos Nr.4 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi” 17.06.2016. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
11/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
10/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā” Saistošie noteikumi Saistošo noteikumu projekts Paskaidrojuma raksts
9/2016 Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3 Paskaidrojuma raksts
8/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pabalstiem Lielvārdes novadā” Saistošie noteikumi Saistošo noteikumu projekts Paskaidrojuma raksts
7/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi” Saistošie noteikumi
6/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
5/2016 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
4/2016 Grozījumi 2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
3/2016 Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
2/2016 Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
1/2016 Lielvārdes novada pašvaldības 2016. gada budžets Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7 Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
28/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 11.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 “Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada budžets” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
27/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pabalstiem Lielvārdes novadā” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
26/2015 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
25/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā” Saistošie noteikumi
24/2015 Par Lielvārdes novada domes 2013.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātām personām” atzīšanu par spēku zaudējušiem Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
23/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada budžets” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
22/2015 Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem par braukšanas izdevumu kompensēšanu izglītojamiem Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Nav stājies spēkā
21/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā” precizēti 15.01.2016. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
20/2015 Par pabalstiem Lielvārdes novadā precizēti 04.12.2015. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
19/2015 Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem precizēti 04.12.2015. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
18/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
17/2015 Par Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 „Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
16/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Lielvārdes novada kapsētu izveidošanas un apsaimniekošanas saistošie noteikumi” precizēti Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
15/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Lielvārdes novadā” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
14/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada budžets Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
13/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
12/2015 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā precizēti Saistošie noteikumi
11/2015 Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2016.gadam Lielvārdes novada pašvaldībā Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
10/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
\"\" Nav stājies spēkā
9/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
8/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā” Saistošo noteikumu projekts
\"\" Nav stājies spēkā
7/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums” 10.11.2015. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
6/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi
5/2015 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada budžets” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6 Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
4/2015 Grozījumi 2013. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā” precizēti 30.06.2015. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
3/2015 Lielvārdes novada pašvaldības nolikums (uz 20.04.2018.) Saistošie noteikumi
2/2015 Grozījumi Lielvārdes novada domes 29.06.2011. saistošajos noteikumos Nr.12 „Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu 15.05.2015. Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
1/2015 Lielvārdes novada pašvaldības 2015. gada budžets Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7 Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
23/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
22/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
21/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2014.gada budžetu” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
\"\" Zaudējis spēku
20/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Lielvārdes novada pašvaldības finansiālo vai materiālo pabalstu novada iedzīvotājiem” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
19/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” ar precizējumiem 13.11.2014. Saistošie noteikumi
18/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
17/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
16/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013. gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” Saistošie noteikumi
15/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
14/2014 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2015. gadam Lielvārdes novada pašvaldībā" ar precizējumiem Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
13/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Lielvārdes novada pašvaldības finansiālo vai materiālo pabalstu novada iedzīvotājiem” ar precizējumiem Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
12/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2013. un 2014.gadam Lielvārdes novada pašvaldībā” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
11/2014 Par Lielvārdes novada domes 2012. gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.4 ”Par pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm Lielvārdes novada Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušiem" Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
10/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.37 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu”” Saistošie noteikumi
9/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
8/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
7/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
6/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Nodevas par Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātiem oficiāliem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” Saistošie noteikumi
5/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.34 „Par kārtību bērnu rotaļu un atpūtas laukumu teritorijā” Saistošie noteikumi
4/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.33 „Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā” Saistošie noteikumi
3/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 30.03.2011. saistošajos noteikumos Nr.4 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
2/2014 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
1/2014 Par Lielvārdes novada pašvaldības 2014. gada budžetu Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5 Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
45/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.33 „Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā” Saistošie noteikumi
44/2013 Par Lielvārdes novada domes 15.02.2012. saistošo noteikumu Nr.1 „Par kārtību, kādā Lielvārdes novadā tiek izsniegtas atļaujas iebraukt un/vai novietot transporta līdzekli stāvēšanai teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
43/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 13.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada budžetu”
\"\" Zaudējis spēku
42/2013 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 16.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.40 “Par Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu zemes gabalu iznomāšanu” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
41/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 30.05.2012. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Lielvārdes novada teritorijā Saistošie noteikumi
40/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 30.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.17 „Ēku numurzīmju, ielu, laukumu nosaukumu un virziena norāžu izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā” Saistošie noteikumi
39/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.34 „Par kārtību bērnu rotaļu un atpūtas laukumu teritorijā” Saistošie noteikumi
38/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 24.04.2013. saistošajos noteikumos Nr.8 “Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā” precizēti Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
37/2013 Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
36/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 33 „Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā” Saistošie noteikumi
35/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.9 „Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
34/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 05.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā” Saistošie noteikumi
33/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.8 “Nodevas par Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātiem oficiāliem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” Saistošie noteikumi
32/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.9 „Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Lielvārdes novadā” Saistošie noteikumi
31/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 30.03.2011. saistošajos noteikumos Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
30/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa (par zemi) atvieglojumu piemērošanu” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
29/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2012. gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2013. un 2014. gadam Lielvārdes novada pašvaldībā” Saistošie noteikumi
28/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Lielvārdes novada pašvaldības finansiālo vai materiālo pabalstu novada iedzīvotājiem” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
27/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
26/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”" Saistošie noteikumi
25/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā” Saistošie noteikumi
24/2013 Lielvārdes novada pašvaldības nolikums Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
23/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 13.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2013. gada budžetu” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
\"\" Zaudējis spēku
22/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 25.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.5 "Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi" Saistošie noteikumi
21/2013 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.5 „Noteikumi par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” Saistošie noteikumi
20/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.8 „Nodevas par Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” Saistošie noteikumi
19/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
18/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 30.03.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
17/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 “Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
16/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 13.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Lielvārdes novada pašvaldības 2013. gada budžetu” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.3
\"\" Zaudējis spēku
15/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par vienreizējo pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai” Saistošie noteikumi
14/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” Saistošie noteikumi
13/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” Saistošie noteikumi
12/2013 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Saistošie noteikumi
11/2013 Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību precizēti Saistošie noteikumi
10/2013 Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
9/2013 Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Lielvārdes novadā Saistošie noteikumi
8/2013 Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
7/2013 Par grozījumiem 27.12.2012. saistošajos noteikumos Nr.22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2013.gadam Lielvārdes novada pašvaldībā” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
5/2013 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātām personām Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
4/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par vienreizējo pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai” Saistošie noteikumi
3/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” Saistošie noteikumi
2/2013 Par Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada budžetu Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.5 Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
1/2013 Grozījumi Lielvārdes novada domes 30.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.17 „Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā" Saistošie noteikumi
22/2012 Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2013. gadam Lielvārdes novada pašvaldībā Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
21/2012 Grozījumi Lielvārdes novada domes 15.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Lielvārdes novada pašvaldības 2012. gada budžetu” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
\"\" Zaudējis spēku
20/2012 Grozījumi Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 “Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
19/2012 Grozījumi Lielvārdes novada domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa (par zemi) atvieglojumu piemērošanu” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
18/2012 Grozījumi Lielvārdes novada domes 28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” precizēti Saistošie noteikumi
17/2012 Grozījumi Lielvārdes novada domes 15.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Lielvārdes novada pašvaldības 2012. gada budžetu” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
\"\" Zaudējis spēku
16/2012 Par Lielvārdes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
15/2012 Grozījumi Lielvārdes novada domes 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” precizēti Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
14/2012 Grozījumi Lielvārdes novada domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā” Saistošie noteikumi
13/2012 Nekustamo īpašumu Meža iela 16 b, Meža iela 18 a, Meža iela 20, Avotu iela 6 a, Lielvārde, Lielvārdes novads teritoriju detālplānojums" Saistošie noteikumi
12/2012 Grozījumi Lielvārdes novada domes 31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.8 „Nodevas par Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātiem oficiāliem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” Saistošie noteikumi
11/2012 Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Lielvārdes novadā Saistošie noteikumi
10/2012 Grozījumi Lielvārdes novada domes 15.02.2012 saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2012. gada budžetu” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
\"\" Zaudējis spēku
9/2012 Grozījumi Lielvārdes novada domes 30.03.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
8/2012 Par Lielvārdes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību
\"\" Nav stājies spēkā
7/2012 Par atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes novadā Saistošie noteikumi
6/2012 Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Lielvārdes novada teritorijā Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
5/2012 Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi Saistošie noteikumi
4/2012 Par pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm Lielvārdes novada Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes pagastā Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
3/2012 Par Lielvārdes novada pašvaldības 2012. gada budžetu Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
\"\" Zaudējis spēku
2/2012 Par pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas klasēm Lielvārdes novadā
\"\" Zaudējis spēku
1/2012 Par kārtību, kādā Lielvārdes novadā tiek izsniegtas atļaujas iebraukt un/vai novietot transporta līdzekli stāvēšanai teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
23/2011 Grozījumi Lielvārdes novada domes 09.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011. gada budžetu” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
22/2011 Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012. gadam Lielvārdes novada pašvaldībā Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
21/2011 Grozījumi Lielvārdes novada domes 30.03.2011. saistošajos noteikumos Nr.4 "Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi" Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
20/2011 Nekustamā īpašuma Dārza iela 7, Lielvārde, Lielvārdes novads, kadastra numurs 7413 002 0399 teritorijas detālplānojums Saistošie noteikumi
19/2011 Par vienreizējo pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai Saistošie noteikumi
18/2011 Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Saistošie noteikumi
17/2011 Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā Saistošie noteikumi
16/2011 Grozījumi Lielvārdes novada domes 09.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011. gada budžetu” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
\"\" Zaudējis spēku
15/2011 Grozījumi Lielvārdes novada domes 30.03.2011. saistošajos noteikumos Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
14/2011 Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem, izmantojot sabiedrisko transportu precizēti
\"\" Nav stājies spēkā
13/2011 Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
12/2011 Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
\"\" Zaudējis spēku
11/2011 Grozījumi Lielvārdes novada domes 09.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011.gada budžetu” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.3
\"\" Zaudējis spēku
10/2011 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Lielvārdes novadā Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
9/2011 Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Lielvārdes novadā Saistošie noteikumi
8/2011 Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā Saistošie noteikumi
7/2011 Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
\"\" Zaudējis spēku
6/2011 Nekustamā īpašuma "Čuibas 1", Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads teritorijas detālplānojums Saistošie noteikumi
5/2011 Nekustamā īpašuma "Jaunzemi", Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, 2. zemes vienības detālplānojums Saistošie noteikumi
4/2011 Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
3/2011 Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
2/2011 Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
1/2011 Par Lielvārdes novada pašvaldības 2011. gada budžetu Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
\"\" Zaudējis spēku
29/2010 Grozījumi Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 “Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
28/2010 Grozījumi 27.01.2010. Lielvārdes domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2010. gada budžetu” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
\"\" Zaudējis spēku
27/2010 Grozījumi Lielvārdes novada domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.33 „Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā” Saistošie noteikumi
26/2010 Grozījumi 27.01.2010. Lielvārdes domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2010. gada budžetu” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
\"\" Zaudējis spēku
25/2010 Grozījumi 27.01.2010. Lielvārdes domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2010. gada budžetu” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
\"\" Zaudējis spēku
24/2010 Grozījumi Lielvārdes novada domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.34 „Par kārtību bērnu rotaļu un atpūtas laukumu teritorijā” Saistošie noteikumi
23/2010 Grozījumi Lielvārdes novada domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.33 „Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā” Saistošie noteikumi
22/2010 Grozījumi Lielvārdes novada domes 28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Lielvārdes novada pašvaldības finansiālo vai materiālo pabalstu novada iedzīvotājiem” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
21/2010 Grozījumi Lielvārdes novada domes 28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” Saistošie noteikumi
20/2010 Grozījumi Lielvārdes novada domes 28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.28 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
19/2010 Grozījumi Lielvārdes novada domes 30.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa (par mājokli) atvieglojumu piemērošanu trūcīgām un maznodrošinātām personām Lielvārdes novadā Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
18/2010 Grozījumi Lielvārdes novada domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa (par zemi) atvieglojumu piemērošanu” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
17/2010 Grozījumi Lielvārdes novada domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā” Saistošie noteikumi
16/2010 Grozījumi Lielvārdes novada domes 31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.9 „Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
15/2010 Par Lielvārdes novada domes 26.05.2010. saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.9 „Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu” atcelšanu Saistošie noteikumi
14/2010 Grozījumi 27.01.2010. Lielvārdes domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2010. gada budžetu” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
\"\" Zaudējis spēku
13/2010 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Lielvārdes novadā Saistošie noteikumi
12/2010 Par nekustamā īpašuma nodokļa (par mājokli) atvieglojumu piemērošanu trūcīgām un maznodrošinātām personām Lielvārdes novadā Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
11/2010 Grozījumi Lielvārdes novada domes 31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.8 “Nodevas par Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un to kopijām” Saistošie noteikumi
10/2010 Grozījumi Lielvārdes novada domes 31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.9 “ Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
9/2010 Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
8/2010 Nodevas par Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātiem oficiāliem dokumentiem un apliecinātām to kopijām Saistošie noteikumi
7/2010 Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
6/2010 Lielvārdes novada kapsētu izveidošanas un apsaimniekošanas saistošie noteikumi 24.02.2010. Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
5/2010 Grozījumi Lielvārdes novada domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 “ Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā” Saistošie noteikumi
4/2010 Grozījumi Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 “Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
3/2010 Par nekustamā īpašuma nodokļa (par zemi) atvieglojumu piemērošanu Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
2/2010 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā Saistošie noteikumi
1/2010 Par Lielvārdes novada pašvaldības 2010. gada budžetu Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
\"\" Zaudējis spēku
40/2009 Par Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu zemes gabalu iznomāšanu Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
39/2009 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
38/2009 Grozījumi 29.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2009. gada budžetu” Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
37/2009 Grozījumi Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu" Saistošie noteikumi
36/2009 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.5 "Noteikumi par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" Saistošie noteikumi
35/2009 Grozījumi Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 "Lielvārdes novada pašvaldības nolikums" Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
34/2009 Par kārtību bērnu rotaļu un atpūtas laukumu teritorijā Saistošie noteikumi
33/2009 Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā Saistošie noteikumi
31/2009 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
30/2009 Par Lielvārdes novada pašvaldības finansiālo vai materiālo pabalstu novada iedzīvotājiem Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
29/2009 Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem Saistošie noteikumi
28/2009 Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
27/2009 Par detālplānojuma zemes gabaliem „Eglaines”, „Garziedi”, „Skalbes”, Priedaines”, „Lapsēni” Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā apstiprināšanu Saistošie noteikumi
26/2009 Par detālplānojuma zemes gabaliem „Jumstiņi” (kadastra nr.7464 002 0100), „Pūcītes” (kadastra nr.7464 002 0101) un „Dravanti” (kadastra nr.7464 002 0102) Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā apstiprināšanu Saistošie noteikumi
25/2009 Par detālplānojuma zemes gabala „Jaunzemītes” (kadastra nr.7464 003 0194) Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā apstiprināšanu Saistošie noteikumi
24/2009 Par detālplānojuma zemes gabala „Rūgumi” (kadastra nr.7464 004 0033) Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā apstiprināšanu Saistošie noteikumi
23/2009 Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Stūrīši 1” otrās zemes vienības Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā apstiprināšanu Saistošie noteikumi
22/2009 Par detālplānojuma zemes gabalu „Sidrabiņi”, „Kalna sidrabiņi”, „Lejas sidrabiņi”, Līču sidrabiņi”, „Meža sidrabiņi” Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā apstiprināšanu Saistošie noteikumi
21/2009 Par detālplānojuma nekustāmā īpašuma „Jēkabnieki”(kad.nr.7448 005 0147), Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā apstiprināšanu Saistošie noteikumi
20/2009 Par detālplānojuma nekustāmā īpašuma „Sapņu vārti”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā apstiprināšanu Saistošie noteikumi
19/2009 Par detālplānojuma nekustāmā īpašuma Krasta ielā 2a, Lielvārdē Lielvārdes novadā apstiprināšanu Saistošie noteikumi
18/2009 Par detālplānojuma nekustāmā īpašuma „Mācītājmuiža”, Lielvārdē Lielvārdes novadā apstiprināšanu Saistošie noteikumi
17/2009 Par detālplānojuma zemes gabaliem „Rūtas”, „Lienes”, „Martas”, Lielvārdē Lielvārdes novadā apstiprināšanu Saistošie noteikumi
16/2009 Par detālplānojuma nekustāmā īpašuma „Rumbiņas”, Lielvārdē Lielvārdes novadā apstiprināšanu Saistošie noteikumi
15/2009 Par detālplānojuma nekustāmā īpašuma Laimdotas ielā 13, Lielvārdē Lielvārdes novadā apstiprināšanu Saistošie noteikumi
14/2009 Par detālplānojuma nekustāmā īpašuma Lāčplēša ielā 52, Lielvārdē Lielvārdes novadā apstiprināšanu Saistošie noteikumi
13/2009 Par detālplānojuma nekustāmā īpašuma „Upmaļi” Lielvārde, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu Saistošie noteikumi
12/2009 Par Lielvārdes pilsētas centra kvartāla detālplānojuma, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu Saistošie noteikumi
11/2009 Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 3a, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu Saistošie noteikumi
10/2009 Par detālplānojuma nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 53 un 55a, Lielvārde, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu Saistošie noteikumi
9/2009 Par detālplānojuma nekustāmā īpašuma „Saulgriezes”, Lielvārde, Lielvārdes novadā 2.z.v. teritorijai apstiprināšanu Saistošie noteikumi
8/2009 Par detālplānojuma nekustāmā īpašuma „Zariņi” Lielvārde, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu Saistošie noteikumi
7/2009 Par detālplānojuma nekustāmā īpašuma Mednieku ielā 15, Lielvārdē, Lielvārdes novadā apstiprināšanu Saistošie noteikumi
5/2009 Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai Saistošie noteikumi
4/2009 Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Lielvārdes novadā Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
3/2009 Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu Saistošie noteikumi
2/2009 Par Lielvārdes novada pašvaldības 2009.gada budžetu Saistošie noteikumi
Pielikums Nr.3
\"\" Zaudējis spēku
1/2009 Lielvārdes novada pašvaldības nolikums Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 22.03.2019. Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1 Paskaidrojuma raksts
\"\" Nav stājies spēkā
Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets ” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3 Paskaidrojuma raksts
Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” Saistošie noteikumi
Lielvārdes novada kapsētu izveidošanas un apsaimniekošanas saistošie noteikumi Saistošie noteikumi
\"\" Zaudējis spēku
Par Lielvārdes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam Saistošie noteikumi Saistošo noteikumu projekts Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4 Paskaidrojuma raksts
„Lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. – 2027.gadam, nekustamajā īpašumā Parka ielā 8B, Lielvārdē, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” Saistošie noteikumi Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2 Paskaidrojuma raksts

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu