Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumu un atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojuma kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi”, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Lielvārdes novada pašvaldības SIA “Lielvārdes Remte” 2018. gada 31. maijā noslēgts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta” īstenošanu.

Projekta mērķis ir paplašināt kopējo Lielvārdes pilsētas centralizēto kanalizācijas tīklu, nodrošinot pilsētas ziemeļu daļas (pāri dzelzceļam) iedzīvotājiem kvalitatīvu kanalizācijas savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu.

Projekta ietvaros paredzēts:

  • Veikt jaunu pašteces kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūvi 18,1 km garumā;
  • Veikt jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūvi 1,6 km garumā;
  • Veikt esošā spiedvada rekonstrukciju 1,11 km garumā;
  • Izbūvēt 8 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekta ietvaros visus ar būvniecību saistītos darbus plānots realizēt 24 (divdesmit četros) mēnešos. Kopējais projekta īstenošanas ilgums 66 (sešdesmit sešos) mēnešos, ietverot pieslēgumu izveidi mājsaimniecībām.

Kopējās projekta izmaksas 6 086 954,18 EUR, no kurām ES KF attiecināmo izmaksu atbalsta finansējums 3 130 056,98 EUR, Lielvārdes novada pašvaldības piešķirtais finansējums 1 899 375,24 EUR  un 1 057 521,96 EUR Pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu