Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada pašvaldība

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Pārbaudīt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu un anulēt gadījumos ja:
1.    deklarējot dzīvesvietu sniegtas nepatiesas ziņas;
2.    personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic pārbaudi un lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas un juridiskas personas (nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona)

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  • Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (obligāti)

                pilnvarotai personai – notariāli apstiprināta pilnvara
                juridiskai personai – pārstāvja pilnvarojums

  • īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja iesniedzējs ir īpašnieks un pašvaldības darbiniekam nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas) vai īres līgums (jaiesniedzējs ir īrnieks) (oriģināls)
  • izziņa par adresē deklarētajām personām (pirms iesnieguma iesniegšanas ieteicams pārbaudīt aktuālās ziņas)
  • pēc iesniedzēja vēlēšanās jebkurš cits dokuments, kas apliecina iesniegumā minētos faktus
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumu, kuri saistīti ar termiņu):

Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.  

Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Lielvārdes novada dome

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2-apliecinātā identitāte;
3-kvalificēti apliecinātā identitāte

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātienē vai pa pastu

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātienē vai pa pastu

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada pašvaldība
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes novads
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65053370
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Otrdiena-
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;
Piektdiena: 9.00 – 12.00;  12.45 - 15.00
Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai Nodeva iemaksājama Lielvārdes novada pašvaldības (reģistrācijas Nr. 90000024489) kontā:

HABALV22 AS Swedbank
LV19HABA0551026635681

UNLALV2X AS SEB banka
LV79UNLA0050018956818

TRELLV22 Valsts kase
LV57TREL9800932741410

vai pašvaldības kasē.
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu