Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada Lielvārdes pašvaldības administrācija

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Izsniegt izziņu deklarēto dzīvesvietu 

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pēc pieprasījuma sniedz izziņu par personas deklarētajām dzīvesvietām, norādot laika periodu, ja dzīvesvieta bija reģistrēta Lielvārdes novada teritorijā.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments

  • pilnvarotai personai jāuzrāda arī notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls)
  • likumiskam pārstāvim – pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Pieprasījuma veidlapa

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Ja izziņu par deklarēto dzīvesvietu nav iespējams izsniegt tūlīt, tad 7dienu laikā

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Par informācijas saņemšanu papīra formā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem:

  • piecu dienu laikā - 4,27 EUR;
  • vienas darbdienas laikā - 8,54 EUR;
  • divu stundu laikā - 14,94 EUR.


Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informācijas saņēmējs ir represēta persona vai aizbildnis (aizgādnis) par aizbildnībā (aizgādnībā) esošu personu.

No valsts nodevas samaksas atbrīvotas šādas personas:

  • invalīdi;
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
  • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
  • personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
  • personas, kurām dokuments ir zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ – nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā.
Piezīmes:

Nav

Administratīvais process:

Nav

Pārsūdzības iespējas:
Nav
Atgādinājums:
Nav
Brīdinājums:
Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecinātā identitāte;
3-kvalificēti apliecinātā identitāte

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada pašvaldība
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes novads
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Lielvārde, Raiņa iela 11A, LV-5070,
Tālrunis: 65053370
E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Pirmdiena: 8:00-12:00 13.00-18.00
Otrdiena-
Ceturtdiena
: 8.00-12.00 un 12.45-17.00
Ceturtdiena: 9:00-12:00 13.00-17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.45-15.00
Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai Nodeva iemaksājama Lielvārdes novada pašvaldības (reģistrācijas Nr. 90000024489) kontā:

HABALV22 AS Swedbank
LV19HABA0551026635681

UNLALV2X AS SEB banka
LV79UNLA0050018956818

TRELLV22 Valsts kase
LV57TREL9800932741410

vai pašvaldības kasē.
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu