Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
180. Par nolikuma Nr.7 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 25.aprīļa nolikumā Nr.5 “Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļas nolikums” apstiprināšanu 

Lēmums

Nolikums

181. Par grozījumiem 2020.gada 27.maija Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.168  “Par Lielvārdes novada Sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem”  Lēmums
182. Par grozījumiem Zemes nomas līgumā Nr.8-7.1./2  par zemes nomu Parka ielā 3, Lielvārdē Lēmums
183. Par grozījumiem 2019.gada 28.novembrī noslēgtajā Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.LNP/10.1-10/19/1 Lēmums
184. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zemgales”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanu  Lēmums
185. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai  Dravnieku ielā 12, Lielvārdē  Lēmums
186. Par aizdevumu Jumpravas pagasta doktorāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai  Lēmums
187. Par aizdevumu autostāvvietas izbūvei un Slimnīcas ielas pārbūvei pie Lielvārdes novada pašvaldības Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” Lēmums
188. Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 26.jūlija lēmuma Nr.354 izpildi un patvaļīgas būvniecības seku likvidēšanu „[..]”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā  Lēmums
189. Par sociālā dzīvokļa [..], Lēdmanē, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu  Lēmums
190. Par pašvaldības dzīvokļa [..] Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres tiesību atjaunošanu Z. K.  Lēmums
191. Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektores Ingas Reķes 2020.gada 15.maijā pieņemtā lēmuma “Par atteikumu izsniegt atļauju transporta līdzekļa iebraukšanai teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm” apstrīdēšanu Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu