Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gada 1.2. apakšsadaļas projektu konkursā "Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" tika iesniegts un apstiprināts sadarbības projekts “KOPĀ.LABĀK.”, kuru īstenos Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novada pašvaldības.

Projekta mērķis ir veicināt Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadu ilgtspējīgu sadarbību, veidojot rīcībspējīgu, prestižu un enerģisku apvienoto novadu Jauniešu domi un brīvprātīgā darba sistēmu.


Galvenās aktivitātes, ko projekta ietvaros plānots veikt, ir :

  • tikšanās ar jauniešiem, jauniešu vajadzību un problēmu apzināšana;
  • tikšanās ar Latvijā spēcīgu un aktīvu Jauniešu domi pieredzes apmaiņas braucienā;
  • praktiskas nodarbības jauniešiem, popularizējot iespējas jauniešu domē;
  • speciālistu un jauniešu neformālās tikšanās ar iestādēm, speciālistiem un biedrībām par brīvprātīgo darbu;
  • jauniešu iniciatīvu konkurss un simulācijas spēle “Jauniešu domes vēlēšanas”;
  • noslēguma pasākums iegūto zināšanu un pieredzes izvērtēšanai, nākotnes kopējā četru novadu sadarbības plāna iezīmēšana.

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši no 13 līdz 25 gadiem, darbā ar jaunatni iesaistītās personas, iestādes, organizācijas, biedrības.

Projekta rezultātā tiks izveidota ilgtermiņā funkcionējoša jaunatnes sistēma jaunajā novadā, jauniešu domes vadlīnijas un veiksmīgs jauniešu, pašvaldības un uzņēmēju sadarbības modelis, veicinot jauniešu interesi par iesaistīšanos būtisku jaunatnes jautājumu un problēmu risināšanā. Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm tiks izstrādāta efektīva jauniešu brīvprātīgā darba sistēma, sniedzot iespēju jauniešiem apgūt jaunas prasmes un iemaņas.

Projekta darba grupa ir uzsākusi kopīgu darbs pie pirmās aktivitātes, iesaistot 30 jauniešus, kas ir ieinteresēti apvienotās jauniešu domes izveidē un kas vēlas iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Aktivitātes ietvaros ir plānotas trīs tikšanās ar neformālās izglītības speciālistiemiem, nevalstiskajām organizācijām, politiķiem, zināmiem jauniešu līderiem, pašvaldības speciālistiem, kas iedrošinās un mudinās jauniešus sniegt galvenos atzarus, punktus, vadlīnijas, struktūru, idejas jauniešu domes sistēmas izveidē.

! Ņemot vērā valstī izsludinātos ierobežojumus saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību, kas ietekmē projekta aktivitāšu īstenošanu klātienē, sadarbības partneru starpā ir pieņemts konceptuāls lēmums pirmās projekta aktivitātes īstenošanu pārcelt uz 2021.gadu, saskaņojot to ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.
Projekta laika periods: 01.10.2020.-15.10.2021. Projekta finansējums: EUR 4300.00.

“Projekts “KOPĀ.LABĀK.” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu